Verwijzers

U kunt uw patiënten/cliënten verwijzen naar Triade Volwassenen en Ouderen voor kortdurende hulp bij milde tot matig ernstige psychische klachten binnen de GBGGZ. In principe zijn de behandelingen individueel, maar u kunt ook verwijzen voor relatietherapie. Relatietherapie valt echter buiten de GGZ en zijn doorgaans voor eigen kosten van de patiënten.

U kunt het makkelijkst verwijzen via ZORGDOMEIN. In het geval wij genoodzaakt zijn een aanmeldstop in te stellen is verwijzing via Zorgdomein tijdelijk niet mogelijk.

Of u kunt op papier verwijzen, bijvoorbeeld met het verwijsformulier voor Generalistische Basis GGZ.

Voor patienten is het vaak belangrijk of een behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Behandelingen binnen de GBGGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering, behoudens het eigen risico. De psychologen van Triade hebben individuele contracten met zorgverzekeraars, in ieder geval allen met CZ, VGZ en Achmea / Zilveren Kruis. Voor de andere zorgverzekeraars kunt u bij het team kijken.

Contra indicaties voor de GBGGZ:
(ernstige) verslavings en/of persoonlijkheidsproblematiek.
(vermoeden van) psychose
actieve suïcidaliteit
complexe gezinsproblematiek (“multi-problem”)
comorbiditeit of ernstige problematiek die om een multidisciplinaire aanpak vraagt.


In bovenstaande gevallen is een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ (SGGZ) geïndiceerd, bijvoorbeeld naar Triade Psychotherapie.

Rapportage
Mits de cliënt akkoord gaat wordt u na de intake en bij de afsluiting van de behandeling hierover  geïnformeerd.

Overleg
U kunt tussentijds overleg aanvragen over een patiënt, mits deze toestemming heeft gegeven dat u geïnformeerd mag worden. Voor huisartsen wordt dit standaard nagevraagd bij de intake, en vastgelegd in het dossier. Voor overige verwijzers wordt dit vooraf aan de cliënt voorgelegd en toestemming gevraagd.

Overige vragen?
Neemt u even contact op via de telefoon of email. Voor beveiligd mailverkeer maken we gebruik van zorgmail; voor volwassenen is het adres triademiddelburg@zorgmail.nl. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.