Tarieven en vergoedingen

Een overzicht van de tarieven en de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Psychologenpraktijk Triade biedt zowel verzekerde als onverzekerde zorg, afhankelijk van de aard van uw hulpvraag.

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuw financieringssysteem ingevoerd, het “zorgprestatiemodel” (zie zorgprestatiemodel.nl ). U kunt hier een folder over het zorgprestatiemodel downloaden. Op de declaratie naar de zorgverzekeraars staat een code voor de hoofd diagnosegroep  en de zorgvraagtypering. Ook worden deze gegevens gepseudonimiseerd doorgestuurd naar de Nederlandse Zorg Autoriteit. Als u niet wilt dat deze informatie wordt meegestuurd, kunt u een privacyverklaring tekenen bij uw behandelaar. Geeft u dit aub aan bij de intake. 

Verzekerde zorg, met contract

Voor zorg die onder de basisverzekering valt hebben wij met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dat wil zeggen dat de sessies rechtstreeks bij uw verzekering worden gedeclareerd. Voorwaarden zijn:

 • een geldige verwijzing van uw (huis)arts en
 • een diagnose die in aanmerking komt voor vergoeding. Dit wordt tijdens/na de intake bepaald.

De verzekeraar draagt zorg voor de verwerking van het wettelijk verplichte eigen risico, voor zover u dat nog niet heeft benut. Het eigen risico voor mensen boven de 18 jaar bedraagt in 2024 € 385,-. De GZ-psychologen van Triade hebben voor 2024 contracten afgesloten met de volgende verzekeraars (en hun eventuele subcontractors):

 • CZ groep (CZ, Ohra, Nationale Nederlanden)
 • Zilveren Kruis groep    (Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Interpolis, De Friesland)
 • Coöperatie VGZ    (VGZ , IZA, Unive)
 • ONVZ
 • * Menzis (Menzis, Anderzorg)
 • * ASR    (inclusief voormalige Ditzo)
 • * Zorg & Zekerheid
 • * DSW    (inclusief Stad Holland)
 • * Salland

*) Met deze verzekeraar hebben niet alle psychologen een contract, u wordt in beginsel alleen uitgenodigd door een gecontracteerde aanbieder, tenzij u akkoord gaat met de voorwaarden van ongecontracteerde zorg. Zie bij de informatie per aanbieder uit ons team welke contracten van toepassing zijn.

Verzekerde zorg, zonder contract

Psychologenpraktijk Triade hanteert voor ongecontracteerde zorg de tarieven zoals die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Deze tarieven gelden enkel als er met uw zorgverzekeraar geen contract is gesloten. Dergelijke nota’s kunt u wel voor (gedeeltelijke) vergoeding aanbieden bij uw verzekeraar. Het percentage dat uw verzekeraar vergoedt (het restitutietarief) kunt u opvragen bij uw eigen verzekering.

Ter indicatie het NZA tarief voor 2024 voor een consult van 45 minuten. Consulten van 60 minuten of langer worden pro rata gedeclareerd.

Consult Diagnostiek (CO-0432) 45 min € 159,-

Consult Behandeling (CO-0497) 45 min € 135,-

Onverzekerde Zorg

Wanneer uw hulpvraag niet in aanmerking komt voor verzekerde zorg kunt u toch particuliere consulten aanvragen. Triade heeft daarin gekozen onder het maximumtarief van de NZA te blijven om zorg toegankelijk te houden. U kunt dergelijke nota’s indienen, mogelijk worden zij deels vergoedt. Enkele verzekeraars nemen bijvoorbeeld werkgerelateerde problematiek en relatieproblemen op in de aanvullende verzekering. Hierbij maakt het geen verschil of er al dan niet een contract is met uw zorgverzekeraar.

Onverzekerd Product    € 110,00

No show

Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur (1 werkdag, dus excl. weekend) van te voren geannuleerd te worden. Voor een niet op tijd geannuleerde afspraak geldt een no-show tarief van € 75,00, dit wordt niet vergoed door uw verzekering.