Klachtenregeling

Klachten over de bejegening door uw behandelaar of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van uw behandelaar.

Hieronder staat bij welke klachtenregeling de behandelaren die onder Triade Volwassenen vallen zijn aangesloten. Klik op de link achter de naam voor informatie over de procedure en welke stappen u kunt zetten:

Annelies Vree – NIP (of bekijk het Reglement Klachten en Geschillen)
Annemarie van Eersel – NIP (of bekijk het Reglement Klachten en Geschillen)
Claire Barnhard – LVVP (of bekijk het Reglement Klachten en Geschillen)
Sandra Rosmuller –NIP (of bekijk het Reglement Klachten en Geschillen)
Ivo Soeters – NIP (of bekijk het Reglement Klachten en Geschillen)
Tanja de Waard – LVVP (of bekijk het Reglement Klachten en Geschillen)