De werkwijze van Triade psychologen

Aanmeldingen bij Triade verlopen vaak d.m.v. rechtstreekse verwijzing van uw huisarts via Zorgdomein. Maar u kunt ook zelf bellen op het telefonisch spreekuur, op werkdagen tussen 12:30 en 13:00 uur.

Als u problemen ondervindt waar u zelf niet goed uitkomt heeft u hier mogelijk al met uw huisarts of diens praktijkondersteuner over gesproken. Afhankelijk van wat er speelt kan daar de optie genoemd zijn om met een psycholoog in gesprek te gaan. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u op eigen initiatief deze stap heeft gezet. Als u besluit dat u zich aan wilt melden kunt u telefonisch contact opnemen tijdens het telefonisch spreekuur tussen 12.30 en 13.00. Als dat lastig is kunt u een bericht achter laten, met uw naam en telefoonnummer, zodat we u terug kunnen bellen. U kunt ook contact leggen via het contactformulier op deze site.

Aan de telefoon vragen we u om een eerste beschrijving van uw hulpvraag, maar ook een aantal gegevens zoals uw zorgverzekeraar en uw verwijzer. U krijgt dan tevens uitleg over de wachttijd voor het eerste gesprek. Mocht u voorkeuren hebben voor een bepaalde dag of hulpverlener dan kunt u dat aangeven, wij trachten daar rekening mee te houden. Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar is het noodzakelijk dat u een verwijsbrief heeft van uw huisarts, voordat de behandeling gestart wordt. Uw huisarts kan via ZORGDOMEIN rechtstreeks naar ons verwijzen. Indien dit niet mogelijk is, kan de huisarts ook een papieren verwijsbrief meegeven.

Als de aanmelding door uw huisarts is verzorgd komt u automatisch op onze wachtlijst. Wij krijgen de relevante informatie dan al aangeleverd, dus u wordt niet zelf gebeld, tenzij u daar specifiek om vraagt via telefonisch spreekuur of contactformulier. Wij nemen contact op zodra wij ruimte hebben voor een intakeafspraak. 

Zodra er ruimte is voor nieuwe cliënten wordt u door één van de psychologen uitgenodigd voor het intakegesprek. Dit beschouwen wij als een volwaardig deel van de behandeling. Degene die dit gesprek met u voert is ook degene die de verdere begeleiding zal doen. Mochten er redenen zijn om toch van hulpverlener te veranderen dan wordt dat altijd in goed overleg besproken. Doorgaans zijn er één a twee gesprekken nodig om een beeld te vormen van uw problematiek, uw persoonlijke situatie en uw draagkracht. Hierbij worden ook vragenlijsten ingezet om deze beoordeling zorgvuldig te kunnen maken.

Na de intake wordt er in overleg met u een behandelplan opgesteld waarin uw hulpvraag en doelstellingen worden verwerkt. Als blijkt dat wij geen passend aanbod hebben dan wordt u op alternatieven gewezen. Met uw toestemming wordt dit ook aan uw huisarts teruggekoppeld, zodat die indien nodig voor een verwijzing naar een andere organisatie kan zorgen. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als kortdurend en doelgericht werken geen recht doet aan uw problematiek en u mogelijk meer op uw plek bent bij een psychotherapeut. De afdeling Triade Psychotherapie is een zelfstandige tak met een eigen aanbod, zie Triade Psychotherapie

De intake en het behandeltraject sluiten direct op elkaar aan. Er wordt gewerkt volgens de normen en richtlijnen die bij onze beroepsgroep horen. Tussentijds wordt met u bekeken of de gesprekken u bieden wat u zoekt. De duur van het traject wordt daar mede door bepaald. In overleg kan e-health onderdeel van de behandeling zijn, dat wil zeggen dat u informatie, oefeningen of vragenlijsten van een beveiligde website via de mail krijgt aangeboden. Wij werken hiervoor met erkende leveranciers samen, uw privacy is gewaarborgd. Deze ondersteuning is altijd een aanvulling op persoonlijke contacten.

Na afloop van uw behandeling wordt u opnieuw verzocht een vragenlijst in te vullen om de resultaten te evalueren. Als u daar toestemming voor geeft worden deze resultaten landelijk anoniem verwerkt. Daarnaast vragen we u een klanttevredenheidslijst in te vullen, zodat we onze zorg optimaal kunnen vormgeven.

Gedurende uw hele contact met Triade willen we u vooral aanmoedigen uw vragen en eventuele zorgen kenbaar te maken. U staat centraal!