Diagostiek en indicatiestelling

Als u zich aanmeldt bij Triade start een traject met 1 of 2 intakegesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt in kaart gebracht wat de belangrijkste klachten of problemen zijn, wat uw hulpvraag is en welke doelen en verwachtingen u bij de behandeling heeft. Vaak worden ook vragenlijsten ingezet ter aanvulling op de diagnostiek.

Aan het einde van de intakefase wordt een diagnose gesteld, met een korte samenvatting van de kern, aard en ernst van de problematiek en relevante factoren. De behandelaar beoordeelt tevens of een en ander inderdaad binnen de Generalistische basis GGZ behandelt kan worden en welke behandelingsmethoden beschikbaar zijn of de voorkeur hebben. Dit heet indicatiestelling. De klachten worden ook geclassificeerd met behulp van de DSM 5 en de ernst met de zorgvraagtypering. Dit is belangrijk in verband met de vergoeding door de zorgverzekeraar.

Bij de intake worden ook een aantal praktische gegevens gecontroleerd. Uw toestemming wordt gevraagd over het terugkoppelen van inhoudelijke informatie aan uw huisarts of andere verwijzer. Daarnaast wordt toestemming gevraagd over het meesturen van de hoofdclassificatie van de DSM en zorgvraagtypering met de nota naar uw zorgverzekeraar en de NZA. U kunt hier, indien gewenst, een privacyverklaring voor tekenen.

Na de intake wordt er in overleg met u een behandelplan opgesteld waarin uw hulpvraag en doelstellingen worden verwerkt. Als blijkt dat wij geen passend aanbod hebben, dan wordt u op alternatieven gewezen. Het behandeltraject en de intake sluiten direct op elkaar aan.

De diagnostiek is altijd bedoeld in het kader van een behandeling. Het is niet mogelijk om binnen Triade Volwassenen en Ouderen diagnostiek aan te vragen voor klachten of problematiek die buiten de basis GGZ vallen. Denk daarbij aan diagnostiek in het kader van ADHD, autisme, verslavingen of persoonlijkheidsproblematiek. Hiervoor kunt u bij de Gespecialiseerde GGZ terecht.